Търсене

петък, 21 април 2017 г.

Шестобалната система на оценяване в България

Вече повече от половин век ученическата книжка
е най-бързият индикатор за нивото на познания
 на родните ученици
Шестобалната система на оценяване на знанията има повече от 100-годишна история в България. Почти, защото е въведена за пръв път през 1909 г. и с кратко прекъсване между 1952 и 1956 г. функционира безотказно повече от век!

За пръв път родното образование се сдобива със система за оценяване след Освобождението. През лятото (юли-август) на 1878 г. един от най-известните български учени по това време - проф. Марин Дринов, по препоръка на княз Дондуков-Корсаков изготвя предписание за организация на образованието в освободените земи - т.е. в Княжество България. Документът е наречен "Привременен устав на народните училища" и е официално приет на 29 август 1879 г.

Историкът проф. Марин Дринов
Сн. pia-news.com
В него е възприета руската петобална система на оценяване, която функционира още от 1837 г. В нея оценките са от 1 до 5, във възходяща линия от "лош" до "отличен". Историците на родното образование обаче твърдят, че ние възприемаме отчасти и германския модел, който също върви от 1 до 5, но в обратен ред - там най-лошата оценка е 6 - "лош", а най-добрата 1 - "отличен".
Тези две системи-руската и немската имат най-голямо влияние върху традициите за писане на оценки в региона ни. 
Въпреки това за унифициране на системата за оценяване са нужни повече от 20 години! Причината е, че на едни места продължава да се използва "официалната" петобална система, а на други по немски маниер е възприета шестобалната, само че по обърната по "руски" ред - възходящо. Изключение от тези две "правила" прави единствено Военното училище в София, където важи дванадесетобалната система. От 1905 г. пък специален Правилник в СУ "Свети Климент Охридски" постановява използването на петобалната система за оценяване.
...След 1909 г., когато е приет изцяло нов Закон за народното просвещение – т.нар. Закон на Мушанов по името на тогавашния министър на просвещението Никола Мушанов – постепенно навсякъде (и в училищата, и в университета) се налага шестобалната система, много сходна с познатата днес. Тя се използва до 1952 г., когато по съветски образец е въведена отново петобалната система, а заедно с нея и оценките от типа на "зачита се"/ не се зачита", остатък от 20-те години, когато съветските комунисти правят неуспешен опит да премахнат изобщо оценяването. Промяната обаче не се налага и през 1956 г. е върната старата шестобална система. Наименованието "среден" за оценка 3 се запазва в нея като спомен от петобалната...
"Дневник"

Така днес ние си имаме шестобална оценителна система, но с пет "ефективни" скали, подредени във възходящ ред.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярно

Реклама